dissabte, 12 de juliol del 2008

JANA

Per a que quedi constància del que significa el nom del nostre tresor:

Nom femení d'origen hebreu que significa : Regal de Dèu!!!

És de naturalesa emotiva, amable i condescendent. Suau, cordial. Estima l'armonia de les formes i els mètodes persuasius. Li agrada sentir-se abalada.

S'ezpresa mitjançant la seva comprensió per els demés, desperta simpatia, li agrada resoldre els problemes aliens i donar amistat. Estima el que perdura.

Es de pensament ferm i àgil, amb capacitat analítica i té tendència a armonitzar als contraris. Rep impuls en les empreses que requereixen de tacte, diplomacia.

Es molt comprensiva, s'adapta fàcilment i fusió molt bé l'antic amb l'actual. Estima complaure i rebre.

Podria destacar en professions com: estadista, comptable, diplomatica, bibliotecaria, músic, política, escultora o mediadora de pau.

El seu número de la sort és el 4.

El seu sant se celebra el 18 de Desembre entre d'altres dates possibles.